- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Added characters: Kenpachi, Uchiha Obito. add auxiliary characters: Virtual Kurosaki, Cuttack, Tsunade Some characters were adjusted.

کنترل بازی: In game