بازی BM-REX - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

بازی BM-REX


Loading ...

شرح بازی: دریافت مجموعه ای تی رکس اثر: این trix BMX همه قدرت پا!

کنترل بازی: چپ / راست - جلو / Back.Space - پرش / Trick.Get به پایان در زمان و با سبک تا حد امکان.