- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Choose your actions wisely to help Hiro become the hero of his school in this fighting game! Battle for the school or else he'll get

کنترل بازی: in game