بازی بستنی فروشی - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

بازی بستنی فروشی


Loading ...

شرح بازی: این یک بازی سرگرم کننده است! کافی است روی رنگ صحیح از بستنی و چاشنی زدن به سفارش بچه ها 'کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که شما با استفاده از مخروط درست است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی: استفاده از موس به تداخل می کنند.