- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Help Iron Man fly through the sky battling bad buys! Shoot down all of your enemies in this epic lego game. Control: Arrow keys to move. Mouse to aim and shoot.

کنترل بازی: In game