- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Madness Torturation is a brutal shooting game with one simple rule: Kill all enemies with brute force before you go batshit insane. Much fun. Control: Arrows = Move, Space = Shoot

کنترل بازی: In game