- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: You need to use your best strategy to help Mario reach the princess in the Mario Block Jumps flash puzzle game.
Use your mouse to click and remove blocks.

کنترل بازی: in game