- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Play Super Mario styled levels with other classic game characters.
You have 10 lives. Have Fun all the way !.
Use Left/Right arrows = Move forward/backward Up arrow = Jump Space = Shoot

کنترل بازی: in game