- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: The princess is on the other side of the desert and needs some fresh water. Help Mario get the water to the princess before times runs out!
move

کنترل بازی: in game