- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Walk through the halls in clicking fashion. When enemies appear, shoot them with your uzi. 20MB size.

کنترل بازی: In game