- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Naruto got a new mission from the Kage. His tasks are to delivery the items to his ninja fellow in the village.Help naruto rides his bike across the village and delivery the right items to the right person. Control: use keyboard to play

کنترل بازی: In game