بمب ناروتو 4 بازی - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

بمب ناروتو 4 بازی


Loading ...

شرح بازی: اگر شما آن را دوست دارم بازی های بمباران، شما این دانلود بازی bomberman ناروتو خنده دار مثل

کنترل بازی: پلیر 1: W، A، S، D - Move.Spacebar - قطره Bomb.Player 2: از کلید های arrow - Move.Numpad 0 - بمب را بیندازند.