- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: One Naruto is the real one, the other ones are just clones. Pick the right Naruto using your mouse.

کنترل بازی: In game