ناروتو اژدها بازی نبرد - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

ناروتو اژدها بازی نبرد


Loading ...

شرح بازی: این ماموریت دشوار است. راهنما ناروتو کشتن تمام پرواز اژدها شر را در آسمان و دوباره صفحه اصلی.

کنترل بازی: سمت چپ ماوس به ساقه نوار فضا برای رها کردن بمب