بازی جدید مامان - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

بازی جدید مامان


Loading ...

شرح بازی: این مادر جدید در حال شکل گرفتن نوزاد خود را در اولین سفر خرید خود را. این یک سفر بزرگ برای کودک است. با این سفر، کودک کوچک 'رفتن به بدست آوردن تمام لباس های خود را برای فصل. نگه داشتن چشم را برای برخی از لباس های مطابق شایان ستایش برای مامان و کودک!

کنترل بازی: استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.