- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: This is a block puzzle game in pokemon style.There are three pokemon you can play with.They are pikachu,electrode and starmine.Each pokemon has its own unique skill. Use those skill on the game to clear out other pokemon on the platform. Control: use mouse to play

کنترل بازی: In game