قدرت رنجرز سامورای - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

قدرت رنجرز سامورای


Loading ...

شرح بازی: تحت هدایت کارشناس آموزش جی، گروهی از نوجوانان majorly به استعداد با موفقیت مبارزه هیولا های بی امان که به دنبال از بین بردن جهان خود را. اما به عنوان رودخانه Sanzu افزایش می یابد، به طوری که مقاومت از استاد Xandred 'ارتش Nighlok، و در حال حاضر دوستان و نزدیکان Mooger وحشتناک خود را توسط Serrator پیوسته است، یک چهره جدید از شر lurking در تاریکی. برای شانس در برابر این چالش های جدید، رنجرز قدرت باید جعبه inconceivably قدرتمند سیاه باز و تبدیل به ... Samurais فوق العاده! به عنوان سوپر Samurais، Jayden، کوین، میا، امیلی، مایک و آنتونیو خواهد اسرار از حالت BullZord و شوگان را یاد بگیرند، به امید به دست آوردن لبه در نبرد برای محافظت نوع بشر از شر.

کنترل بازی: در بازی