- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Help the Red Ranger to stop the X-Borgs. Touch the ranger and pull forward to release the laser balls and fire at the borgs.

کنترل بازی: in game