مشت نمایش به طور منظم پانچ ب - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

مشت نمایش به طور منظم پانچ ب


Loading ...

شرح بازی: بوف شب تا به مارگارت برای موزه آینده خود ربوده است. مرگ تکواندو انجام دهید: در حال حاضر مردخای و Rigby باید او را تنها راه می دانند که چگونه متوقف! این ها 'پانچ مشت. بازی به عنوان مردخای یا Rigby، یا تیم با یک دوست برای دو بازیکن حالت تعاونی! پانچ راه خود را از طریق اغذیه فروشی و مشروب فروشی در پارک، آشیانه مو بور و موزه آینده شب بوف 'برای نجات مارگارت.

کنترل بازی: استفاده از جهت دار برای بازی، M: حمله، N: