- بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.


Loading ...

شرح بازی: Help ninjago to collect as many coins as possible while running. Mouse click to jump and double clicks for super jump.

کنترل بازی: In game