صوتی بوم 3D کانن بازی - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

صوتی بوم 3D کانن بازی


Loading ...

شرح بازی: آتش صوتی در این بازی فاصله 3D. چنگ زدن به حلقه، و راه اندازی بخشی به عنوان آنجا که می توانید.

کنترل بازی: بالا و پایین کلید فلش - برای تنظیم زاویه cannon.Space - برای راه اندازی.