تیتان نوجوان تلفن همه با - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

تیتان نوجوان تلفن همه با


Loading ...

شرح بازی: تماس همه تایتانز ماجراجویی اقدام بزرگ بسته بندی شده با مانع minigames به آزمون مهارت های بازی خود را می باشد. به عنوان بازی تمام 5 تیتان نوجوان - کلاغ سیاه، Starfire را، سایبورگ، رابین و پسر وحش - به عنوان شما سعی می کنید برای قرار دادن Slade در خیلی بد پایین برای تعداد دفعات مشاهده شده. لذت بردن از 25 مانع minigames مختلف و جستجو در سطح گسترده برای پاداش مخفی.

کنترل بازی: ماوس کاربر به حرکت می کند فضایی: حمله Mellee. X: تغییر به رهبری تیتان