تیتان نوجوان ب - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

تیتان نوجوان ب


Loading ...

شرح بازی: کلاغ سیاه، سایبورگ، رابین و Starfire را بیمار از هیولایی پسر ریختن موهای حیوان خانگی بیش از همه مسائل خود را هستند، به طوری که آنها در نهایت غیر روحانی کردن از قانون: بدون اشکال حیوانی در داخل برج! هیولایی پسر دل شکسته است، اما او می تواند حیوان تربیت شده باشد؟ تایتانز نوجوان دیگر او را به بیرون از برج، اما او 'مصمم به عقب بر گردیم

کنترل بازی: استفاده از فلش به حرکت می کند