تیتان نوجوان: عمودی مبادرت - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

تیتان نوجوان: عمودی مبادرت


Loading ...

شرح بازی: صعود دیواره حالی که اجتناب از خطرات. اگر شما می توانید آن را به بالا در کمتر از یک دقیقه را، شما تخم ریزی 'نشان شایستگی در سرپیچی گرانش کسب شده.

کنترل بازی: استفاده از کلید های arrow به تعامل.