تام و جری ATV بازی - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

تام و جری ATV بازی


Loading ...

شرح بازی: بازی به عنوان تام و جری و نبرد را از طریق موانع در هر سطح، به حلقه های دور، طول پل ها و پرش به بیش از شکاف. مطمئن شوید که شما دان 'تی سقوط یا نوک ماشین بیش از حد و یا شما تخم ریزی' از دست دادن.

کنترل بازی: از کلید های arrow به رانندگی کنید.